Exkluzivní workshop bromolejotisku s Tomášem Raslem a Janem Horáčkem
Bromolejotisk s Tomášem Raslem a Janem Horáčkem

Exkluzivní workshop bromolejotisku s Tomášem Raslem a Janem Horáčkem

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU, WORKSHOP JE PŘESUNUT

Z 22.4. od 10 do 17 hod

NA 13.5. OD 10 - 17 hod

U příležitosti oslav 140. výročí narození Františka Drtikola a výstavy Drtikol_Pinkava, Pinkava_Drtikol, připravila Galerie Františka Drtikola v Příbrami workshop bromolejotisku. Tato historická fotografická technika, zvaná též ušlechtilý tisk byla populární především u piktorialistů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V Čechách se bromolejotiskem zabýval také František Drtikol nebo Josef Sudek či Jaroslav Krupka. Někteří výtvarní umělci tento postup používají dodnes, tento proces zažívá nyní svou renesanci.


Bělení a přetisk fotografie pomocí barvy, nový rukodělný vznik obrazu je oproti rychlému a snadnému principu digitální fotografie poměrně dobrodružnou cestou. Rukodělnost procesu, tisk barvou a nově vznikající přetisk fotografie je mimořádně obohacující zážitek. Každý obraz je tak svébytným originálem.
Technika bromolejotisku je postavena na principu vytvrzení želatiny fotografického papíru, typickou vlastností je měkké podání obrazu. Fotografie tak působí téměř jako grafika.


Na tomto víkendovém kurzu bude každý účastník pracovat na celém procesu vytváření pod vedením zkušených lektorů. 

Workshop je součástí doprovodného programu k výstavě Drtikol_Pinkava, Pinkava_Drtikol. Víc informací k výstavě naleznete zde.


Princip bromolejotisku stručně
Ve fotokomoře ručně vyvolaná černobílá fotografie se vybělí (směsí chemikálie obsahující dvojchroman draselný se zároveň i tzv. vytvrdí), vypere a vysuší, poté se nechá nabobtnat ve vodě a vznikne okem slabě viditelný reliéf na papíře. Poté následuje tištění olejovou barvou. Želatina, v místech kde fotografie měla původně nejtmavší tóny, je vytvrzena nejvíce, naopak ve světlých místech se voda vsákne nejvíce a změkne. Takto připravenou matrici je pak možné napouštět tiskařskou černí (mastnou barvou určenou na litografii či offset), vytvrzená místa barvu přijímají, nabobtnalá vlhká tuto barvu odpuzují. Nanášení barvy vyžaduje určitou zručnost a také je nutné se včas rozhodnout kdy je přetisk hotov, díky čemuž neexistují dva stejné tisky.

Kurz povede dvojice zkušených lektorů Tomáš Rasl a Jan Horáček.

Ukázka bromolejotisků Tomáše Rasla.
Ukázka bromolejotisků Jana Horáčka.
Každý účastník si odnese ručně zhotovený bromolej (formát do velikosti 20 × 30cm). Protože půjde o čerstvý tisk, adjustace bude pro transport umístěna do krabice, tisku je možné se dotknout až po několika dnech.


Pro potřeby workshopu lektoři připraví černobílé fotografie.

Účastníkům doporučujeme pracovní oděv, případně zástěru, dobré jsou také plátěné rukavice, olejovou barvu nelze jednoduše smýt.

PROGRAM:

10:00 zahájení kurzu

10:00 – 11:00 princip, ukázky hotových bromolejů, demonstrace nátisku…

11:00 – 12:00 rozdání matric a jejich bělení, praní a sušení

12:30 – 13:45 pauza na oběd

14:00 zahájení tisků – namáčení, přípravy matric na filtračním papíře a tisk bromolejů

16:00 – 17:00 hodnocení tisků, dotazy a rady, adjustace bromolejů do krabic a ukončení kurzu

Praktické informace:
Cena workshopu je 2900 Kč. Rezervační záloha 1500 Kč je splatná do 17. 4. 2023.*
Doplatek 1400 Kč se platí na místě v den konání workshopu HOTOVĚ.

Formulář pro přihlášení.

Storno podmínky: V případě zrušení či neúčasti ze strany přihlášeného je storno poplatek 50 % ze zálohy, tzn. 750 Kč.

* Workshop se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků. V případě zrušení workshopu ze strany galerie se záloha vrací.


Cena zahrnuje:
veškeré vybavení dílny a materiál
výslednou fotografii adjustovanou v krabici (formát do velikosti 20 × 30 cm)
drobné občerstvení
vstup za 1 Kč na výstavu Drtikol_Pinkava, Pinkava_Drtikol


tel.: 608 043 963
workshopdrtikol@gmail.com