Přednáška
Ivan Pinkava

Ivan Pinkava

Ivan Pinkava vás ve své přednášce proved svou tvorbou od kultovních portrétů českých literátů a umělců Dynastie z konce 80. let 20. století, přes jeho zásadní výstavu Heroes v pražském Rudolfinu až po dnešní barevné fotografie. Ukáže rovněž i několik detailů z připravované výstavy Drtikol/Pinkava, která se uskuteční mimo prostory stálé expozice v Galerii Františka Drtikola.

Ivan Pinkava (1961) absolvoval fotografii na FAMU. Od roku 1988 průběžně vystavuje např. v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, USA, Izraeli, Mexiku atd. Jeho fotografie jsou zastoupeny v českých i světových soukromých a veřejných sbírkách a jsou publikovány v řadě knih a katalogů. Dětství strávil na severu Čech ve Šluknovském výběžku. Formovala ho tamní magická krajina a všudypřítomný zmar v podobě opuštěných stavení po odsunutých Němcích, zborcených kostelů a hřbitovů. Snad proto z jeho děl neustále promlouvá téma zanikání a vědomí konečnosti lidského bytí, nadčasovost a monumentalita.

 

Vstupné 30 Kč.

Podmínky vstupu na akci podle aktuální epidemiologické situace.