Příbramské betlémy - tradiční i netradiční
Příbramské betlémy - tradiční i netradiční

Vánoční výstava nabízí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského hornického regionu. Výstavu prezentuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři v prostorách Galerie Františka Drtikola.

Jádro výstavy tvoří cenné historické betlémy z konce 19. a první poloviny 20. století, představující ukázku tvorby horníků z Příbrami i okolí. Doplněny jsou novějšími pracemi, jejichž autoři k tvorbě přistoupili inovativním způsobem a místo dřeva si zvolili méně obvyklé materiály, například textil, keramiku, vlněnou přízi, cín či kameny. Nejmenší návštěvníky zaujme betlém inspirovaný pohádkami.

 

V neděli 12. 12. od 15 hodin vystoupí v prostorách výstavy sbor MiniGambale.

Otevřeno:

4. 12. 2021 – 9. 1. 2022 denně od 9 do 17 hodin

24. 12. 2021 od 9 do 12 hodin

31. 12. 2021 zavřeno

1. 1. 2022 od 13 do 17 hodin

 

Vstupné:

Dospělí 40 Kč

Děti, studenti a senioři 20 Kč