MARTIN ZET - OLOVO
Prolog a vernisáž výstavy

Prolog výstavy
Neděle 18.12. 14 - 17h
Prezentace „němého“ olověného zvonu v exteriéru galerie a vánoční dílna lití cínu pro veřejnost

Vernisáž výstavy
Čtvrtek 19.1. 2023 v 17 h
Výstava potrvá do 12.3. 2023
Kurátorka Radoslava Schmelzová

Pro příbramskou galerii Františka Drtikola na leden roku 2023 Martin Zet připravuje instalaci, jejíž součástí budou olověné artefakty, ale také proces vzniku uměleckého díla nebo performance. Tématem olova se autor zároveň obrací k tradici těžby a zpracování olovnatých rud v příbramském regionu. Většina děl vzniká v umělcově ateliéru, kde průmyslově vyrobené olovo taví a zpracovává. Další práce autor vytvoří během prosincové dílny v galerii Františka Drtikola a pro adventní čas připravil vánoční „věštění“ z tvarů odlitých do vody.